Podporované certifikáty

Upozornění: Česká pošta, tedy certifikační autorita PostSignum, změnila nastavení kvalifikovaných certifikátů, kterým došlo k odstranění položky autentizace klienta, takže není možné dostatečně ověřit totožnost přihlašující se osoby. Vzhledem k tomu, že aplikace elektronické komunikace obsahují osobní údaje, je pro VZP jejich zabezpečení prioritou. Proto používání kvalifikovaných certifikátů pro přístup do aplikací e-VZP již nebude možné.

Pro přihlášení do aplikací e-VZP můžete využít i jméno, heslo a SMS kód – využijte odkaz  Heslo do VZP Pointu si můžete sami vygenerovat během několika minut dřív, než vyprší platnost vašeho stávajícího certifikátu. Obnova přístupu může trvat i několik dní.

Toto rozhodnutí certifikační autority nemůžeme nijak ovlivnit a musíme ho plně akceptovat. I přesto se omlouváme za případné komplikace a zároveň hledáme jiné možné technické řešení, abychom klientům a partnerům práci s našimi aplikacemi co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili.

Pro přístup uživatelů do aplikací eVZP je možné použít komerční certifikát od akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, který slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace protokolem SSL.

Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

Autentizace pomocí komerčního certifikátu vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce. 

Vydavatel

Druh certifikátu

Popis

První certifikační autorita, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Česká pošta, s. p.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný PostSignum (vca.postsignum.cz)

eIdentity, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný eIdentity (www.eidentity.cz)

Česká spořitelna, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Československá obchodní banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem nebo testování způsobů identifikace certifikátu.

Klientům, kteří se dosud přihlašovali kvalifikovanými certifikáty nebo certifikáty vydávanými CA KB, bude garantován přístup pouze do 31. 12. 2019. Upozorňujeme klienty, kteří tyto certifikáty pro přístup používají, že tento garantovaný přístup však neplatí po obnově certifikátu. Je to dáno novým nastavením certifikátu ze strany certifikačních autorit. Tato rozhodnutí VZP nemůže ovlivnit a musí ho plně akceptovat. I přesto se omlouváme za případné komplikace.

Více o použití kvalifikovaných certifikátů naleznete na stránkách ministerstva vnitra v informaci o používání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a zároveň pro autentizaci.