Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


NOVÁ VERZE TISKOPISU „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“ OD 1. 8. 2020

Od 1. 8. 2020 bude platit nová verze tiskopisu „VZP-39 - Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Změny Metodiky a tiskopisu k 1. 8. 2020, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Doplněno je prohlášení pacienta, že soukromé vozidlo řídila jiná osoba. Současně je doplněn postup pro případ, kdy pacient doklad s prohlášením podepíše, avšak neuděluje současně plnou moc k převzetí náhrady cestovních nákladů zmocněnci. Předchozí verze tiskopisů lze, pokud jejich obsah není v rozporu s obecně závazným právním předpisem, používat až do vyčerpání zásob.


NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 bude vydána nová verze datového rozhraní. Změny datového rozhraní k 1. 1. 2021, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR dokladu 01 (Vyúčtování výkonů v ambulantní péči) a dokladu 02 (Vyúčtování výkonů v ústavní péči) související s technickým umožněním vykazování ORPHA kódů vzácných onemocnění tak, jak je již s účinností od 1. 1. 2020 umožněno na dokladech 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření).
  • Úprava popisu DR dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) tak, aby názvy atributů a typů vět pro ORPHA kódy byly v rámci popisu DR unikátní a jednotné pro doklady 01, 02 i 06.

Pro tuto změnu nebude stanoveno přechodné období.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.