EP2 Workspace

Vážení uživatelé aplikace EP2 – Workspace, Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, dovolujeme si vás informovat, že k začátku roku 2021 je plánována modernizace aplikace EP2 – Workspace, a to z důvodu ukončení podpory technologie Adobe Flash k 10. 1. 2021. Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

Aplikací EP2 Workspace (dále jen „EP2W“) jsme dali našim smluvním partnerům novou možnost komunikace ve vztahu k Přílohám č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

EP2W je dostupná přes VZP Point. Odkaz EP2 Workspace – vstup do aplikace naleznete na úvodní stránce vlevo. Pro vstup do aplikace můžete využít i adresy https://ep2.vzp.cz.

REGISTRACE

Pro fyzický přístup do EP2W je nutná registrace a přiřazení seznamu zastupovaných IČZ. Do aplikace vás zaregistruje pověřený pracovník VZP ČR – pro zřízení přístupu se obracejte na pracovníky oddělení správy smluv našich regionálních poboček. Prvního uživatele od daného poskytovatele zdravotních služeb založíme jako administrátora ZZ. Ten potom může zakládat další uživatele s takovými oprávněními, která jsou třeba.

Pro založení administrátora ZZ je nutné, abyste:

  • měli na VZP Pointu zaregistrovaný platný certifikát od akceptované certifikační autority pro přístup k VZP Pointu a napárované alespoň jedno IČZ, které chcete v EP2W zastupovat,
  • jako login vyplnili svůj e-mail (maximálně 500 znaků),
  • zadali své příjmení (maximálně 500 znaků),
  • uvedli svůj e-mail, kam vám budeme moci v případě notifikací zaslat zprávy (maximálně 255 znaků).

Administrátor ZZ má právo:

  • zakládat další uživatele za dané ZZ,
  • přidělovat přístup k IČZ, oddělením a IČP nebo jim nastavovat správné role pro práci v EP2W – administrátor ZZ, operátor ZZ, garant ZZ,
  • zapínat či vypínat notifikace,
  • nastavit zástup.

POZOR! Elektronickou přílohu č. 2 je možné podepsat pouze kvalifikovaným osobním certifikátem akreditované certifikační autority.

PŘIHLÁŠENÍ

K EP2W se můžete přihlásit, jestliže máte na VZP Pointu zavedený platný certifikát a jestliže ho máte naimportovaný v počítači, ze kterého se přihlašujete. Při zalogování je totiž nejprve ověřen tento certifikát, následně jste přesměrováni přímo do aplikace. Tam proběhne samotné přihlášení: jako login poslouží zadaná e-mailová adresa, přednastavené heslo je vzp.cz.

POZOR! Toto heslo si po prvním zalogování změňte v sekci Nastavení!

Po přihlášení naleznete přímo v aplikaci uživatelskou příručku pro poskytovatele zdravotních služeb.

POMOC PŘI POTÍŽÍCH

Jste-li registrovaným uživatelem EP2W a máte problém s přihlášením do aplikace nebo s podpisem příloh, pošlete e-mail na ekk@vzp.cz. Napište, že se jedná o problém s aplikací EP2W, uveďte IČZ zastupovaného poskytovatele, dále informaci, zda se jedná o problém s přihlášením, nebo podpisem, a připište telefonický kontakt. Váš problém bude předán technikům, kteří vám zdarma telefonicky nebo pomocí programu TeamViewer pomohou s nastavením počítače.

Při řešení některých problémů vám může pomoci i náš Jednoduchý pomocník pro aplikaci EP2W.

POZNÁMKA: Musíte-li podepisovat více příloh, podepište každou z nich samostatně. Hromadný podpis uskutečněný volbou „Podepsat hromadně“ by totiž mohl být chybový.