Aktuality

Konference "Lidé, zdravotnictví a právo"

Konference zdravotnického práva je pod titulem „Lidé, zdravotnictví a právo“ pořádána od roku 2011. Konference je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti.

Více informací


Smlouvy s poskytovateli zdravotní péče

Vstup na portál, kde jsou zveřejňovány smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Portál Smlouvy s poskytovateli zdravotní péče VZP umožňuje vyhledat a zobrazit smlouvy mezi VZP a jejími smluvními zdravotnickými zařízeními.

Více informací