Výhody a příspěvky

Vzhledem k epidemické situaci doporučujeme žádat o příspěvek z fondu prevence on-line. Nejjednodušší je to přes aplikaci Moje VZP, kdy nemusíte s každou žádostí vyplňovat osobní údaje. Pokud ještě nemáte přístup do Moje VZP, jednoduše se zaregistrujte. Jen dočasně ještě necháváme k dispozici i webový formulář, kde žádost vyplníte i bez registrace, ovšem s nutností zadání osobních údajů.

Vážení rodiče, příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám bude od 1. 3. 2021 poskytován všem dětem do 18 let, pokud ho nemají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Chceme tak podpořit celou nejohroženější věkovou skupinu našich klientů. Víme, že jde o změnu pravidel v průběhu roku, proto elektronické žádosti rodičů, kterým byl původně příspěvek na základě platných podmínek čerpání zamítnut, znovu přezkoumáme a příspěvek vyplatíme. Do 31. 3. 2021 budou moci podat svou žádost na základě dokladu vydaného po 1. 10. 2020 také ti rodiče, kteří z důvodu platných pravidel na příspěvek nedosáhli, a proto žádost nepodali. Pro toto podání žádosti prosíme využívejte přednostně webový formulář, který bude pro tuto změnu aktualizován během 1. 3. 2021.

Vážení klienti, i v roce 2021 můžete získat z fondu prevence VZP příspěvky na své aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

  • V roce 2021 můžete uplatnit platební doklady s datem od 1. 10. 2020.
  • V den podání žádosti nesmí být platební doklady starší než 3 měsíce.
  • Pro podávání žádostí o příspěvky je stanoven termín do 30. 11. 2021.
  • Specifické podmínky platí např. u příspěvků na diety a pro těhotné ženy a dárce krve.

Prosíme, pročtete si vždy pečlivě podmínky u konkrétního příspěvku, o který máte zájem, a také obecné podmínky pro získání příspěvků z fondu prevence. Vše potřebné najdete na této stránce, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

Řadu dalších výhod a slev můžete získat jako členové našeho Klubu pevného zdraví.