Informace ke COVID-19 pro plátce

Aktuálně pro plátce

Platby pojistného OSVČ

Platby pojistného ostatní

Povinnosti plátců pojistného

Dluhy na pojistném