Co umožňuje VZP Point

VZP nabízí svým pojištěncům, smluvním partnerům, zaměstnavatelům i státním a ostatním příslušným institucím majícím s VZP uzavřenou dohodu o zabezpečené elektronické komunikaci, zdarma přístup na VZP Point.

Vážení partneři,

dovolujeme si vás informovat o novince ve VZP Pointu, platné od 2. 1. 2019. Místo úlohy „Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci“ jsme vytvořili novou úlohu „Ověření platnosti registrace pojištěnce ke kapitaci“, díky které bude registrující praktický lékař moci ověřit platnost registrace pojištěnce bez nutnosti vytvářet kompletní „Seznam registrovaných pojištěnců ke dni“. UPOZORŇUJEME, že tato nová úloha bude dostupná exkluzivně ve VZP Pointu, nikoli v B2B.

Jsme si vědomi skutečnosti, že použití uvedené úlohy je vhodné pouze k ověření jednotlivých pojištěnců (např. návštěva pojištěnce v ordinaci) a nehodí se k hromadnému ověření registrací. Pro tyto účely mají PZS s registrující smluvní odborností, tj. 001 (všeobecné praktické lékařství), 002 (praktické lékařství pro děti a dorost), 014 (klinická stomatologie), resp. 603 (gynekologie a porodnictví) možnost využívat na VZP Point podání „Seznam registrovaných pojištěnců ke dni“ a získat tak za zastupovaného PZS k požadovanému období výstup ve formě sestavy pdf či souboru v datovém rozhraní v souladu s platným dokumentem „Pravidla pro vyhodnocování dokladů. Možnost zachování ukončované úlohy alespoň pro účely poskytování urgentní zdravotní péče v současné době analyzujeme a budeme vás včas informovat.

Tým elektronické komunikace s klienty a partnery VZP

VZP Point umožňuje bezpečnou výměnu digitálně podepsaných dat a poskytování informací z informačního systému VZP. Poskytuje jednotný vstup do informačního systému a zajišťuje jednotný způsob komunikace s ním. Uživateli přitom dává možnost, aby se přihlásil z libovolného místa a v libovolném čase. Při přihlášení klienta VZP Point reaguje na jeho osobní nastavení a nabídne služby a informace, o které by mohl mít zájem. Jeho velkou výhodou je zjednodušení administrativy, zrychlení komunikace klientů se zdravotní pojišťovnou a v neposlední míře i značná úspora času. Přínos VZP Pointu ocení především klienti, kteří pravidelně komunikují s VZP ČR.

Prostřednictvím VZP Pointu nabízí VZP níže uvedené služby:

Poskytovatelům zdravotních služeb

 • zasílání podání s dávkami dle platného datového rozhraní (KDAVKA, FDAVKA) do VZP
 • příjem dokumentů a sdělení z VZP
 • ověření v registrech (jednotlivé služby pro vybrané segmenty)
  • ověření platnosti pojištění
  • platnost smlouvy PZS
  • vyhledávání PZS podle řetězce znaků
  • vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci
  • ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC)
  • příslušnost pojištěnce ke zdravotní pojišťovně
 • stažení souborů
  • číselníky
  • program VZPKontrol
  • platná IČP
 • přístup do aplikací
  • Elektronická příloha č. 2
  • AKORD (prezentační vrstva pouze pro praktické lékaře)

Zaměstnavatelům:

 • zpracování hlášení a kontrolu identifikačních údajů zaměstnavatele
 • zpracování a zaslání hlášení hromadného oznámení zaměstnavatele formou vyplnění formuláře nebo v elektronické podobě
 • zpracování přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • zasílat vyúčtování plateb pojistného
 • zasílat přehled údajů o zaměstnavateli z registru VZP
 • zasílat přehled zaměstnanců, pojištěných u VZP

Osobám samostatně výdělečně činným:

 • podávat Přehled o příjmech a výdajích za příslušný rok
 • zasílat vyúčtování plateb pojistného a přehled o platbách pojistného a penále

Pojištěncům:

 • zasílat přehled údajů o pojištěnci z registru VZP
 • požádat o zaslání Přehledu vykázané zdravotní péče na pojištěnce
 • reklamovat Přehled vykázané zdravotní péče na pojištěnce

Státním institucím:

 • podávat hromadná oznámení

Exekutorům:

 • získat vyžádané údaje o plátcích pojistného