Zdravotnické prostředky

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1046  [ xls ] platnost od 1. 9. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1046  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1046) platnost od 1. 9. 2020
Metodika k Číselníku verze 1046 [ pdf ] platnost od 1. 9. 2020
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

Číselník VZP – ZP,  verze 1047 – ZUM  (oficiální verze bude platná od 1. 10. 2020)

Porovnání verzí číselníků
Žádné porovnání není k dispozici.

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení