Očkování

Vážení rodiče, příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám bude od 1. 3. 2021 poskytován všem dětem do 18 let, pokud ho nemají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Chceme tak podpořit celou nejohroženější věkovou skupinu našich klientů. Víme, že jde o změnu pravidel v průběhu roku, proto elektronické žádosti rodičů, kterým byl původně příspěvek na základě platných podmínek čerpání zamítnut, znovu přezkoumáme a příspěvek vyplatíme. Do 31. 3. 2021 budou moci podat svou žádost na základě dokladu vydaného po 1. 10. 2020 také ti rodiče, kteří z důvodu platných pravidel na příspěvek nedosáhli, a proto žádost nepodali. Pro toto podání žádosti prosíme využívejte přednostně webový formulář, který bude pro tuto změnu aktualizován během 1. 3. 2021.

Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. kde si pojištěnec plně platí vakcínu i její aplikaci. Příspěvek se nevztahuje na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

Pro své dítě můžete získat:

 • až 200 Kč na očkování proti chřipce
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • až 500 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám (pro děti do 1 roku)
 • až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 800 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

     Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

     O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2021 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. na očkování proti chřipce + proti klíšťové encefalitidě + virové hepatitidě A).

     Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny dítěti.

     Jaké doklady budete potřebovat?

     Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

     Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.