Kdo může předepsat lázeňskou péči?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči musí pacientovi jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučit jeho ošetřující lékař. Návrh podává zdravotní pojišťovně na formuláři/dokladu VZP – 15/2013 "Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči" buďto registrující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh musí potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny.

To, že lázeňskou léčebně rehabilitační péči doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař, v praxi znamená, že ji zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění tak, jak je uvedeno u jednotlivých indikací. Doporučení, minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčebně rehabilitační léčba, může být uvedeno buď přímo na návrhu v části lékařská zpráva, nebo může být vystaveno i na zvláštním tiskopisu (výměnný list).

Na základě tohoto doporučení pak registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci podává řádně vyplněný návrh na pracoviště pro správu lázeňské a ozdravenské agendy jemu příslušné regionální pobočky VZP ČR.

V předloženém návrhu revizní lékař posuzuje, jsou-li splněny podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění dané platnou legislativou, jsou-li uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace.

V odůvodněných případech může revizní lékař místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena zdravotní péče a pacient si hradí ubytování a stravování.

Pokud zdravotní stav pacienta prokazatelně vyžaduje poskytnutí lázeňské péče a jsou splněny všechny stanovené podmínky pro úhradu, je návrh revizním lékařem potvrzen pro požadovaný, resp. příslušný typ péče.