Čím se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a péče v ozdravovnách a odborných dětských léčebnách řídí?

Základní legislativní normou, která stanoví podmínky pro poskytování a úhradu zdravotní péče včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče (pro děti i dospělé) jsou stanoveny jeho § 33, podmínky týkající se péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách pak v § 34.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé a pro děti a dorost je s účinností od 6. 1. 2015 stanoven přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákonem dané podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské péče jsou doplněnyvyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.

Tyto dvě zákonné normy nahradily dosavadní vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, která byla rozhodnutím Ústavního soudu zrušena uplynutím dne 31. prosince 2014. Vydáním nových právních předpisů se změnily u vybraných indikací některé podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění a kritéria pro poskytnutí lázeňské péče.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách je stanoven vyhláškou MZ ČR č. 59/1997 Sb.