Základní informace – Přehled OSVČ za rok 2019

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 vyplývá z právních předpisů (§ 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění), a to bez ohledu na to, zda jste v uplynulém roce měl/a jako OSVČ nějaký příjem.

Do kdy nejpozději Přehled OSVČ podat?

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Jak můžete Přehled OSVČ podat?

  • Jestliže jste zaregistrovaní ve webové aplikaci Moje VZP, nabízíme letos nově možnost přímo v ní přehled podat prostřednictvím interaktivního formuláře, který všechny dostupné informace sám doplní. Podnikatel vyplní své příjmy a výdaje a pak si jen během pár minut zkontroluje automaticky vyplněné údaje, případně je doplní. Formulář je interaktivní a sám následně doplní úhrn zaplacených záloh, spočítá pojistné a případný přeplatek nebo nedoplatek na pojistném.
  • Jestliže máte registraci pro administrativní portál VZP Point, můžete podat Přehled OSVČ on-line jeho prostřednictvím. V navigaci vyberete možnost NOVÉ PODÁNÍ, kliknete na „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ a tlačítko „Vyplnit formulář“. Formulář vyplníte během pár minut. Jakmile bude zpracován, v záložce „ODESLANÁ PODÁNÍ“ naleznete výsledek jeho zpracování, tedy případně i to, jestli v přehledu nejsou nějaké nesrovnalosti.
    Chcete si přehled pro svoji lepší orientaci vytisknout a založit? Najděte si ho v odeslaných podáních, rozklikněte detail (kliknutím na nadpis) a zadejte tisknout.
  • Pro pojištěnce, kteří jsou zaregistrovaní v Moje VZP, ale ne na VZP Pointu, je nadále funkční i dřívější možnost překliknout v aplikaci Moje VZP do aplikace VZP Point a podat přehled tam.

    Pokud je ještě aplikace e-vzp nevyužíváte, zaregistrujte se do Moje VZP, díky čemuž získáte i přístup na administrativní portál VZP Point. Zároveň získáte i další služby, např. informace o stavu svého pojištění a případných nedoplatcích. Při zvolení tohoto způsobu podání je potřeba počítat s lhůtou pro zpracování vaší registrace a zaslání Aktivačního klíče. Poté, co váš účet bude aktivován, pak veškerá následující podání vyřídíte pohodlně, během několika minut.

  • Osobně – na všech pobočkách VZP ČR je formulář Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ k dispozici v papírové podobě. K dispozici je také interaktivní formulář, takže ho lze snadno vyplnit (částky se samy spočítají podle zadaných dat), vytisknout a podat na pobočku VZP ČR.

Doplatek pojistného za rok 2019

Vyjde-li vyplněním Přehledu nedoplatek pojistného, je Vaší povinností jej uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (nebo podle zákona měl být) Přehled podán.

Vyjde-li vyplněním Přehledu přeplatek, pojišťovna částku vrátí, pokud vůči ní plátce nemá jiný splatný závazek (dluh), jinak se použije k jeho úhradě. O vrácení přeplatku pojistného není třeba zvlášť žádat – za žádost o vrácení přeplatku se považuje samotné podání Přehledu.

Zálohy na pojistné

Novou výši zálohy pro rok 2020 vypočtete vyplněním Přehledu za rok 2019.

Nově vypočtenou zálohu poprvé uhradíte za měsíc, ve kterém jste podal/a Přehled (případně se jedná o měsíc, kdy jste podle zákona Přehled měl/a podat).

Pozor, pokud vyjde záloha nižší, než je stanovené minimum, a vy nepatříte mezi OSVČ, na které se nevztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, musíte po celý rok hradit zálohu v minimální výši.

Žádné zálohy nemusí platit jen přesně stanovené skupiny OSVČ (mj. OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů).

Kam hradit platby pojistného?

Přehled účtů pro platbu pojistného OSVČ najdete na www.vzp.cz/cisla-uctu.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně Přehledu OSVČ či dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na infolince 952 222 222.