Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Podnikám jako kadeřnice a v roce 2020 jsem měla kvůli covidovým opatřením velmi nízké příjmy. Dozvěděla jsem se, že je možno v platbách pojistného zohlednit to, že mám pětiletou dceru. Bude za mě tedy platit pojistné na zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny? Zobrazit odpověď


Jak se mění v roce 2021 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění a jaká je splatnost? Zobrazit odpověď


Od kdy se stanu státním pojištěncem, jestliže chci po dosažení důchodového věku zůstat nadále v zaměstnání a ani zatím nepodávat žádost o důchod? Souvisí s tím pro mě nějaké povinnosti ve vztahu k pojišťovně nebo zaměstnavateli? Zobrazit odpověď


Jak je to se zálohami na pojistné po podání přehledu OSVČ, když se v roce 2020 podává až 3. srpna? Do kdy jsou odpuštěné a kdy přesně musím začít znovu platit? Zobrazit odpověď


Musím podat přehled příjmů a výdajů OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy? Zobrazit odpověď


Existuje u doktorandů horní věková hranice, kdy už stát za ně neplatí pojistné? Údajně je to 28 let. Zobrazit odpověď


Jak řešit předčasný, ale jen dočasný návrat ze zahraničí, když jsem se odhlásil z pojištění v Česku z důvodu dlouhodobého pobytu? Zobrazit odpověď


Musím pojišťovně oznámit, že jsem nahlášený jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, aby za mě platil pojistné na zdravotní pojištění stát, nebo to Úřad práce pojišťovně sdělí? Zobrazit odpověď


Od 1. ledna jsem pojištěná u VZP. Jsem v důchodu a zároveň jsem nahlášená jako OSVČ. Zálohy už platím na účet VZP, ale nejsem si jista, jak mám podat přehled o příjmech a výdajích a jak to bude s nedoplatkem či přeplatkem pojistného. Zobrazit odpověď