Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Existuje u doktorandů horní věková hranice, kdy už stát za ně neplatí pojistné? Údajně je to 28 let. Zobrazit odpověď


Jak řešit předčasný, ale jen dočasný návrat ze zahraničí, když jsem se odhlásil z pojištění v Česku z důvodu dlouhodobého pobytu? Zobrazit odpověď


Musím pojišťovně oznámit, že jsem nahlášený jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, aby za mě platil pojistné na zdravotní pojištění stát, nebo to Úřad práce pojišťovně sdělí? Zobrazit odpověď


Od 1. ledna jsem pojištěná u VZP. Jsem v důchodu a zároveň jsem nahlášená jako OSVČ. Zálohy už platím na účet VZP, ale nejsem si jista, jak mám podat přehled o příjmech a výdajích a jak to bude s nedoplatkem či přeplatkem pojistného. Zobrazit odpověď


Moje příjmy jako OSVČ ve druhém pololetí loňského roku výrazně poklesly. Nyní v únoru jsem podal Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a pro další období mi na základě celkových příjmů vyšly dosti vysoké zálohy. Mohu si rovnou požádat o jejich snížení? Zobrazit odpověď


Co jsou to odpočty u pojistného na zdravotní pojištění a na koho se vztahují? Zobrazit odpověď


Jak se mění v roce 2020 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění a jaká je splatnost? Zobrazit odpověď


Jaký vliv na platby pojistného na zdravotní pojištění bude mít předpokládané zvýšení minimální mzdy? Zobrazit odpověď


Nikdy jsem jako OSVČ neplatila zálohy, ale až částku vypočtenou v Přehledu za uplynulý rok, protože mám samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší při zaměstnání. Jak je možné, že mi teď přišlo upozornění, že za uplynulý měsíc dlužím zálohu? Zobrazit odpověď


Jak je to se zdravotním pojištěním v době, kdy bych čerpal otcovskou dovolenou? Zobrazit odpověď