Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2020

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytovatele zdravotních služeb se sídlem v Plzni.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných zdravotnických přípravcích.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o předepsaných a uhrazených zdravotnických prostředcích pod vybranými kódy za období prosinec 2019 – květen 2020.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytovatele zdravotních služeb v odbornosti 901 se sídlem v Praze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání Organizačního řádu VZP ČR.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných léčivých prostředcích.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o čerpání příspěvku z Fondu prevence na vyšetření kožních znamének v roce 2019.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o údajů o počtu balení vybraných léčivých přípravků za období roku 2019 a část roku 2020.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných LP.