Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2020

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu osob zemřelých a přeživších při infarktu s bydlištěm ve Varnsdorfu a Rumburku za rok 2020.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu registrovaných a ošetřených pojištěnců, jejichž registrujícím poskytovatelem stomatologické péče je MUDr. Zdeněk Skála, IČ: 443 43 124, IČZ: 585 57 000.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ve vztahu k léčbě rakoviny prostaty.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala údajů o uhrazených jednotkách vybraných léků.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala léčby novými antikoagulancii (NOAKy) a Warfarinem.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výkonech s kódem 51417, 51419, 51811, 51813, 51411, 91773, 91774.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, kolik je registrovaných pojištěnců VZP ČR u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v obci Nehvizdy, a dále o sdělení finanční částky, kterou dostává poskytovatel za každého nového pacienta.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ve vztahu k léčbě chronické lymfocytické leukemie z B-buněk.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vyšetřeních s kódem 09509 a hospitalizacích dětských pacientů.

  • VZP ČR obdržela dne 26.11.2020 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se skutečnosti, zda jsou v regionu Cheb medicínské odbornosti, které poskytují ambulantní péči a nejsou v regionu dostatečně zastoupené.