Mám zájem o registraci k VZP

Podrobné informace k přeregistraci naleznete v článku Jak se zaregistrovat k VZP.

V období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září můžete podat přihlášku k VZP.
  1. Vyplňte formulář přihlášky.
  2. Pokud máte možnost tisku, zvolte možnost Vyplněnou přihlášku chci uložit do počítače a použijte tlačítko Odeslat formulář. Tím se vygeneruje přihláška k uložení a tisku.
    Nemáte možnost tisku?Níže zvolte možnost Vyplněnou přihlášku mi pošlete poštou a použijte tlačítko Odeslat formulář. My vám ji pošleme se všemi vyplněnými údaji.
  3. Vytisknutou přihlášku vlastnoručně podepište.
  4. Podepsanou přihlášku odevzdejte do konce září 2020 na nejbližší pobočku VZP. Můžete ji také zaslat poštou – na poštovním razítku musí být max. datum 30. září 2020.

Pokud nechcete vyplňovat webový formulář, můžete k přeregistraci použít také tuto Přihlášku pojištěnce (pdf).


Osobní údaje
Pište datum ve formátu d.m.rrrr
zatrhněte pokud chcete vyplnit zákonného zástupce
Dosavadní zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovnu lze změnit od: 1.1. do 31.3., nebo od: 1.7. do 30.9.
Adresa trvalého pobytu
Korespondenční adresa
Kontaktní údaje
Způsob zpracování přihlášky

Způsob zpracování přihlášky

Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas se zpracováním údajů

Uvedené osobní údaje jsou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR zpracovávány za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění podle právního řádu ČR. Jejich zpracování se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy.