Maximální ceny plně hrazených stomatologických výrobků

Pro potřebu poskytovatelů stomatologických služeb zveřejňujeme maximální ceny plně hrazených stomatologických výrobků pro dospělé a děti, které jsou v souladu s cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6/2020/CAU s účinností od 1. 3. 2020.

Stomatologické výrobky plně hrazené ze zdravotního pojištění jsou od 1. 3. 2020 hrazeny ve výši maximálních cen, které jsou uvedeny v příloze Cenového rozhodnutí č. 6/2020/CAU, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v souladu s přílohou č. 4 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále Příloha č. 4). Stomatologickým výrobkem plně hrazeným ze zdravotního pojištění se rozumí výrobek uvedený a označený symbolem „I“ v Příloze č. 4.

S účinností od 1. 3. 2020 došlo v souladu s cenovým rozhodnutím MZ č. 6/2020/CAU, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, k navýšení cen u následujících výrobků:

Stomatologické výrobky – osoby do 18 let

Korunkové náhrady

71101

Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena

1 500 Kč

71102

Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková

1 500 Kč

Stomatologické výrobky – osoby starší 18 let 

Korunkové náhrady

81101

Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena

1 500 Kč

81102

Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková

1 500 Kč

Celkové snímatelné náhrady

82201

Celková náhrada horní

5 000 Kč

82211

Celková náhrada dolní

5 000 Kč

Stomatologické výrobky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou v roce 2020 hrazeny v souladu s Přílohou č. 4.