Vzory smluv a plných mocí

Vzory Smluv o předávání dat:

Ostatní dokumenty:

  • Podmínky užití - upravují základní pravidla vztahů mezi Pojišťovnou a Uživateli při využívání zabezpečené elektronické komunikace, zejména práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o předávání dat a Uživatelů, a to práva a povinnosti týkající se podmínek, způsobu a rozsahu užívání klientského portálu VZP Point, alternativní rozhraní VZP Pointu a B2B.

Bez souhlasu s Podmínkami užití není možné zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR využívat.

Vzory plných mocí:

Plné moci pro jednotlivé uživatele, kdy zmocněncem je vždy fyzická osoba – uživatel.

Dále jednotlivé Subjekty ve VZP Point mohou zastupovat právnické/fyzické osoby (např. účetní firmy), které dále předají plnou moc pro jednotlivé své uživatele.