Informace ke koronaviru pro poskytovatele

Informace ke koronaviru pro poskytovatele

Vážení partneři,

na této stránce najdete aktuální informace k situaci ohledně výskytu koronaviru a onemocnění COVID-19, které se vás bezprostředně týkají. Tyto stránky budeme postupně plnit dalšími informacemi, případně odpověďmi na vaše nejčastější dotazy.

Pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb jsme připravili samostatnou rubriku, kde najdou všechna přijatá organizační opatření.

Doporučujeme rovněž sledovat opatření a informace, které vydává MZ ČR a SZÚ:
koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotnikywww.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Aktuality ke koronaviru pro poskytovatele

Poskytovatelům sociálních služeb nabízíme i praktické návody k testování antigenními testy

| Aktuality

Povinnost realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových… Pokračovat

Postupně rušíme nouzová organizační opatření

| Aktuality

Upozorňujeme poskytovatele zdravotních služeb na průběžnou aktualizaci a rušení organizačních opatření VZP přijatých na přechodnou dobu v souvislosti… Pokračovat

Hlášení nepřítomnosti v ordinacích primární péče

| Aktuality

VZP ČR si dovoluje pro potřeby evidence aktuální situace v poskytování zdravotních služeb na pracovištích primární péče za mimořádné situace v souvislosti… Pokračovat

Další informace:

Aktuální rady: